Welkom op de website van Majem Healthcare

 

Het Haarlemse bedrijf Majem Healthcare v.o.f. ontwikkelt op dit moment een innovatief idee voor de verbetering van de (gezondheids)zorg.

Majem is bargoens voor ‘water’; van levensbelang voor ieder mens; maar met name voor de mens die zorg nodig heeft.


 

Introductie van het idee/product

Het betreft een drinksysteem voor de (gezondheids)zorg, waarmee bedlegerige gebruikers (patiënten) gemakkelijk, comfortabel maar bovenal zelfstandig en hygiënisch verantwoord kunnen drinken.

Zelfstandig kunnen drinken is prettig voor de gebruiker (in het jargon: de zorgvrager). Zo kan deze zichzelf redden. Het verlaagt de druk bij de zorgverlening en bespaart zo kosten op de begroting van de gezondheidszorg. Dit laatste is hard nodig om de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar te houden.


 

De huidige praktijk

In de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg blijkt drinken nog steeds een ondergeschoven kindje. Met name voor bedlegerige mensen (ouderen en mensen in verpleeg-, of revalidatiehuizen) blijkt het drinken uit een glas of beker, vaak erg lastig. Veel patiënten moeten geholpen worden met drinken.


 

De voordelen voor de gebruiker

Goed kunnen drinken is essentieel voor iedereen. Dit geldt des te meer voor oudere, zieke en/of van ziekte herstellende mensen. Deze mensen kunnen vaak moeilijk drinken, met name in de nachtelijke uren. Als ons product bij het bed wordt geplaatst, kan er gemakkelijk gedronken worden.


 

Bevordering van welbevinden

Door zelf te kunnen drinken is de gebruiker minder afhankelijk van zorgverleners aan het bed en kan men op elk gewenst moment over drinken beschikken. Dit bevordert het zelfstandig drinken dat op zijn beurt bevorderlijk is voor het welbevinden en de gezondheid en/of herstel van de patiënt/gebruiker.


 

Zelfredzaamheid

Zelf de regie houden en zoveel mogelijk doen wat je zelf nog kunt. Voor veel mensen is dat een voorwaarde voor een gelukkig leven. Wie afhankelijk raakt van zorg, loopt kans om daarop flink te moeten inleveren. Het zo lang mogelijk in stand houden van de zelfredzaamheid draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen die zorg nodig hebben.

Ons product voorkomt onnodige en een steeds grotere afhankelijkheid van zorgverleners.


 

Preventie

(Val)preventie speelt ook een belangrijke rol. Het product voorkomt dat ouderen onnodig hun bed hoeven te verlaten. Met name ’s nachts voor het zelf halen van water, wat gevaar voor vallen (breuken en ander letsel) oplevert.

De werking van medicijnen en het herstel wordt bevorderd door drinken, hetgeen de zorg ook weer verder ontlast.


 


Lastenverlichting en besparing bij de zorgverlener
 

Een ander voordeel is dat het lasten verlichtend uitpakt voor de zorgverlener die immers minder aan het bed assistentie hoeft te verlenen. Dit – met nog meer voordelen die ons product biedt – levert een substantiële besparing in menskracht op. Er wordt dan per saldo op zorgkosten bespaard.


 

Het innovatieve karakter

Uit onderzoek is gebleken dat een dergelijk product nog niet in de zorg wordt gebruikt. Ons product is geheel nieuw en innovatief.


 

Uitwerking

De uitwerking van het idee vindt op dit moment plaats door WeLL Design (www.WeLLDesign.com) in Utrecht. Er heeft inmiddels een markt- en haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden er worden eerste technische ontwerpen gemaakt als uitwerking van het idee. De uitkomsten van het onderzoek zijn positief gebleken. Er is behoefte aan dit product.


 

Ambiance en uitstraling

Verder zal er bij de ontwikkeling veel aandacht worden besteed aan de ‘sfeer’ die ons product zal uitstralen. In de gezondheidszorg is er de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de zogenaamde ‘ambiance’. Gebruikers moeten en willen zich geen patiënt voelen. Ons product zal er daarom ook vooral niet ‘medisch’ uit gaan zien. Dit zal de acceptatie door de gebruiker naar het zich laat aanzien bevorderen.

Bij de ontwikkeling van ons product zal ook nadrukkelijk aandacht besteed worden aan de mogelijkheid van het ‘persoonlijk’ maken. Het zal gedeeltelijk ‘customizable’ worden. De ‘looks’ kunnen desgewenst aan de voorkeur van de zorgvrager kunnen worden aangepast. Dit is een optionele toevoeging.


 

Duurzaamheid

In samenwerking met WeLL Design wordt gezocht naar mogelijkheden ons product zo min mogelijk milieubelastend te ontwerpen. Materialen, productie- en vervoerskosten zullen zo min mogelijk milieu belastend ontwikkeld worden. Daar wordt nadrukkelijk aandacht aan besteed. Als in het product plastic zou moeten worden verwerkt is het streven zo mogelijk gebruik te maken van bio- of gerecycled plastic. Hergebruik van onderdelen behoort hoogstwaarschijnlijk ook tot de mogelijkheden.


 

De afzetmarkt

Op dit moment ligt de focus van Majem Healthcare v.o.f. in eerste instantie op de ouderen in verzorgingstehuizen en zorgvragers in verpleeghuizen.


Daarnaast kan ons product bij realisatie ook vrij eenvoudig worden ingezet in de revalidatiezorg, thuiszorg en reguliere (ziekenhuis)zorg. Deze gebieden zouden in een later stadium erbij kunnen worden betrokken mocht dit zorgproduct aanslaan. De afzetmarkt is zo goed als onbeperkt zolang er zorg voor de mens nodig is. Wereldwijd. 

Toekomstige uitbreidingsmogelijkheden qua gebruik

Naast water kunnen er wellicht ook andere dranken met ons product worden gedronken. Onderzocht wordt of dat bijvoorbeeld ook warme dranken en vloeibare (herstel)voeding kunnen zijn.


 

Conclusie en onze missie

De voordelen voor de gebruiker door zelfredzaamheid aan de ene kant en de besparing in menskracht aan de andere kant lijken op voorhand duidelijk aanwezig. In tijden van besparing en het nadenken over het betaalbaar houden van de zorg in de (nabije) toekomst, maken het meer dan de moeite waard dit idee op haalbaarheid en inzetbaarheid te onderzoeken en in de zorgpraktijk te gaan inzetten. Daar zal de patiënt/gebruiker, de zorg en de hele maatschappij, waar dan ook ter wereld, wat ons betreft mee gebaat zijn. Van het nut en die noodzaak zijn wij overtuigd.


 

Majem Healthcare v.o.f. ontwikkelt vol overtuiging en met passie voor de zorg een innovatief idee van nú. 
 

 

Neem gerust contact met ons op als u belangstelling heeft. 

We staan u graag te woord.